De keuze voor bepaalde (combinaties van) medicijnen is zeer persoonlijk. Er wordt onder meer gekeken naar de aard van de te behandelen symptomen, de eventuele bijwerkingen en het totale kostenplaatje.

Omdat bij mensen met parkinson de dopamineproductie verstoord is, grijpen de verschillende soorten parkinsonmedicijnen hier vooral op in. Er zijn drie grote groepen te onderscheiden:

  • Levodopamedicijnen zetten de stof levodopa in de hersenen om in dopamine en vullen zo het tekort aan.
  • Dopamine-agonisten bootsen de werking van dopamine na.
  • Dopamine-ondersteunende medicijnen die de werking van de nog aanwezige dopamine proberen te verbeteren.

Let op

De Vlaamse Parkinson Liga heeft niet de bevoegdheid om specifieke vragen van medische aard te beantwoorden. Bij de meeste medicatie wordt daarom gebruik gemaakt van de algemene benaming voor het actieve bestanddeel en een aantal voorbeelden van merknamen. Voor meer informatie over de medicatie en een aanbeveling van een specifieke merknaam verwijzen we je door naar je behandelende arts.

Levodopa

Vermindert vooral de bewegingstraagheid, spierstijfheid en pijn. Ook het beven neemt in vele gevallen af.

MAO-B-remmers

Doet in combinatie met levodopa de algemene parkinsonklachten licht afnemen.

Dopamine-agonisten

Helpen tegen bewegingstraagheid, spierstijfheid en (in mindere mate) tegen beven.

Anticholinergica

Gericht tegen beven, overmatige speekselproductie en transpiratie.

Amantadine

Werkt in op de bewegingstraagheid en de spierstijfheid, onderdrukt de overbeweeglijkheid en helpt tegen vermoeidheidsklachten.

Niet gebruiken bij parkinson

Lijst van medicatie die bij mensen met parkinson wordt afgeraden.

Niet-parkinsonspecifieke medicijnen

Helpen bij klachten die veel voorkomen, maar die niet specifiek zijn voor de ziekte van Parkinson.

Neem je medicatie serieus

Bij medicatie is het altijd belangrijk dat je de adviezen van je arts opvolgt. Het tijdsstip van inname is voor personen met parkinson een extra aandachtspunt. Wanneer je de medicatie het best kan innemen en wat je moet doen als je een inname vergeten bent? Dat verneem je hier.

Klok/Wekker

Andere informatie

Geavanceerde behandelingen

Wanneer er ondanks de medicijnen te veel ernstige klachten of bijwerkingen zijn, kunnen intensievere behandelingen overwogen worden, zoals:

  • apomorfine
  • een pomp met Duodopa® of Lecigimon®
  • diepe hersenstimulatie

Ondersteunende behandelingen

Logopedie, kinesitherapie en ergotherapie kunnen al van in de beginfase van parkinson de symptomen helpen beheersen.

  • kinesitherapie
  • logopedie
  • ergotherapie