Levodopa is een heel doeltreffend middel om de hypokinetische symptomen te verbeteren, maar heeft op beven soms weinig invloed. Bij patiënten die eerder last ondervinden van tremor kunnen anticholinergica weleens een oplossing bieden.

Anticholinergica (waaronder Akineton®, Artane® en Kemadrin®) zetten in op het evenwicht tussen dopamine en acetylcholine. Beide stoffen moeten in gelijke mate aanwezig zijn voor het soepel verloop van de bewegingen. Bij een tekort aan dopamine dient de activiteit van acetylcholine dus te worden afgeremd. Hiervoor zorgen dan de anticholinergica.

Effect

Anticholinergica worden vooral ingezet tegen beven. Een specifiek voordeel van deze medicatie is de aanpak van overmatige speekselproductie en transpiratie. Op bewegingstraagheid, evenwicht en houding hebben ze een minder groot effect.

Bijwerkingen

Eerlijkheidshalve moeten we hier opmerken dat anticholinergica redelijk vaak bijwerkingen met zich meebrengen, waaronder wazig zien, plasproblemen, een droge mond en potentiestoornissen. Bij hoge doseringen kan er sprake zijn van hartkloppingen en verhoogde druk in de oogbol.

Bij patiënten ouder dan zestig veroorzaken anticholinergica bovendien vaak mentale problemen, hallucinaties en verwardheid. De behandelende arts zal zijn keuze voor deze medicatie dus goed moeten onderbouwen en het gebruik ervan van nabij opvolgen.