Pure dopamine geraakt niet via het bloed tot in de hersenen. Levodopa kan dit wel. In de hersenen wordt de levodopa door de eigen zenuwcellen omgezet in dopamine, zodat het tekort aan dopamine wordt aangevuld. Momenteel is medicatie met levodopa (waaronder Prolopa® en Stalevo®) het meest efficiënt voor de behandeling van de motorische symptomen van parkinson.

Effect

Levodopa vermindert bij personen met parkinson vooral de bewegingstraagheid en de klachten die daarmee samenhangen. Zo nemen ook de spierstijfheid en de pijn vaak af. Bij sommige mensen helpt deze medicatie ook goed tegen beven. Op de latere klachten met spreken, evenwicht houden en de startaarzeling heeft levodopa een minder groot effect.

Naarmate de ziekte vordert neemt het effect van levodopa af en werkt de medicatie minder lang. Afhankelijk van de bijwerkingen zal de persoon met parkinson, in overleg met de behandelende arts, een aangepaste dosis moeten krijgen.

Bijwerkingen

Bij het gebruik van levodopa  kunnen  de volgende bijwerkingen voorkomen: misselijkheid, braken, vermindering van het reactievermogen, veranderde smaak, duizeligheid bij snel opstaan, rusteloosheid (soms slapeloosheid), slaperigheid en donkere urine en/of ontlasting. Een remming van de eetlust kan tot gewichtsverlies leiden en eventuele verwardheid en hallucinaties versterken.

Het langdurig gebruik van levodopamedicatie geeft vaak motorische complicaties, met als meest voorkomende bijwerking dyskinesie. Daarnaast zal de actieve werking van de medicatie ook afnemen naarmate de ziekte evolueert.

Levodopa met COMT-remmer

Een aantal personen met parkinson heeft baat bij het gebruik van Stalevo®. Dit combinatiepreparaat bevat naast levodopa ook de enzymremmers carbidopa en entacapon. Die laatste remt zeer specifiek de aanmaak van catechol-O-methyltranserase (COMT) af, een enzym dat  levodopa afbreekt. Door de vertraging van de COMT-productie wordt dus ook de  omzetting van levodopa in het bloed geremd. Op die manier komt er meer levodopa in de hersenen terecht en werkt de medicatie iets langer en sterker.

COMT-remmers  (waaronder Comtan® en Tasmar®) kunnen  op zich ook weer bijwerkingen hebben, zoals maag- en darmklachten, wanen en hallucinaties. Advies inwinnen bij de behandelende arts is daarom ook hier weer aan te raden.