Dopamine-agonisten (waaronder Mirapexin® en Requip®) worden voornamelijk in het begin van de behandeling van parkinson ingezet en vaak bij jongere patiënten. Dit om het gebruik van levodopa uit te stellen. Soms wordt de medicatie ook toegevoegd aan de behandeling met levodopa, om zo de dosis levodopa lager te houden en de bijwerkingen te beperken.

Effect

Dopamine-agonisten werken in op de dopaminereceptor en bootsen zo de werking ervan na. Ze helpen tegen bewegingstraagheid en spierstijfheid en (in mindere mate) tegen beven. Als ze zonder levodopa worden gegeven bouwt het positieve effect snel af, doordat de symptomen verergeren en de medicatie deze achteruitgang niet langer kan tegengaan.

Apomorfine

Apomorfine behoort tot de groep dopamine-agonisten en wordt vooral als aanvullende medicatie voorgeschreven wanneer er sprake is van meerdere en/of langdurige off-periodes (periodes waarin de voorgeschreven parkinsonmedicatie onvoldoende werkt).

Apomorfine is  echter niet oraal in te nemen, maar wordt toegediend via een onderhuidse injectie in de buikwand, de bovenarm of het bovenbeen. In geval van korte en niet-frequente off-periodes kiest men meestal voor een injectiepen (APO-GO®PEN).

Als er een constante toediening van apomorfine nodig is, kiest men eerder voor de plaatsing van een externe draagbare injectiepomp.

Bijwerkingen

Deze middelen gaan vrij vaak gepaard met een of enkele van deze bijwerkingen: misselijkheid, braken, bloeddrukschommelingen, verwardheid en hallucinaties, impulscontrole-stoornissen (gok-, koop- en seksverslavingen) en plotselinge slaapaanvallen.