Een combinatie van medicijnen wordt altijd het best met de behandelende arts besproken.

Zo zijn het gebruik van bepaalde anti-psychotica of neuroleptica soms tegenaangewezen bij de ziekte van Parkinson, omdat deze het parkinsonisme en dus bepaalde verschijnselen of symptomen kunnen versterken.

Denk hierbij aan het gebruik van Haldol®(haloperidol), zoals vaak voorgeschreven bij verwardheid. Ook veel gebruikte geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken, zoals bijvoorbeeld Primperan® (metoclopramide) of Litican® (alizapride), zijn tegenaangewezen bij de ziekte van Parkinson. Een alternatief voorschrift met bijvoorbeeld Motilium® (domperidon) kan wel.

Interactie

Let ook op met de interactie tussen parkinsonmedicatie en sommige anti-depressiva of pijnmedicatie.

Ongeacht de klasse van medicatie, bespreek steeds met je huisarts, neuroloog en/of neuro-psychiater welke medicatie je juist inneemt! Ook de apotheker kan hier een adviserende rol vervullen. Vermeld ook steeds welke voedingssupplementen je neemt.