Naarmate de ziekte vordert neemt het effect van levodopa af en werkt de medicatie minder lang. Om de werking van levodopa ook dan te versterken, wordt er soms gekozen voor een combinatie met monoamine-oxidase remmers ofte MAO-B-remmers (waaronder Eldepryl®, Azilect® en Xadago®).

In een begin fase kunnen MAO-B-remmers ook als monotherapie worden toegediend om het gebruik van levodopa uit te stellen.

Effect

MAO-B-remmers zorgen ervoor dat de dopamine in de hersenen minder snel wordt afgebroken, waardoor de parkinsonklachten weer minder erg worden.

Als aanvulling op levodopa worden MAO-B-remmers soms voorgeschreven om de motorische complicaties van chronisch levodopagebruik tegen te gaan.

Bijwerkingen

De beslissing voor MAO-B-remmers moet weloverwogen worden genomen. Het effect op de parkinsonklachten is meestal minimaal en er treden vaak bijwerkingen op, waaronder slapeloosheid, wanen en een lage bloeddruk.