Lettergrootte:

Wat kan de kinesist/logopedist/ergotherapeut doen om jou te helpen?

Kiné - Logo - Ergo


Kinesitherapie:

 


Waarom bewegen, en blijven bewegen,  zo belangrijk is voor Parkinsonpatiënten?

Het is noodzakelijk de motorische activiteit op peil te houden en aangezien dit bemoeilijkt wordt door de verminderde aanmaak van dopamine, kan een doorgedreven kinesitherapeutische behandeling 'een deel van de oplossing' zijn.

Hieronder vind je een reeks van 10 oefenseries "Bewust Bewegen", samengesteld door Magda Ghyselen, kinesitherapeute en zelf Parkinsonpatiënte sinds 2012.

Deze oefenserie werd reeds eerder gepubliceeerd in het driemaandelijkse magazine van de Vlaamse Parkinson Liga.


Parkinson: zichzelf beter uitdrukken met logopedie (Bron: Medipedia)Spreek- en/of schrijfproblemen komen vaak voor bij de ziekte van Parkinson. Welke rol kan logopedie daarbij precies vervullen?Logopedie is een paramedische discipline die taal- en spraakstoornissen behandelt. Ze is dan ook nuttig bij de ziekte van Parkinson, want parkinsonpatiënten kunnen te maken krijgen met:
articulatiestoornissen (de patiënt kauwt op zijn woorden),
stemstoornissen (de patiënt spreekt te laag),
schrijfstoornissen (de patiënt heeft een heel klein en onleesbaar geschrift).

Automatismen terugvinden

De klassieke logopedieoefeningen omvatten:
grimasoefeningen, om de gezichtsspieren te versterken: tong uitsteken, wenkbrauwen fronsen...,
ademhalingsoefeningen, voor een betere adembeheersing, coördinatie adem/spraak...,
slikoefeningen, om verslikking te vermijden,
schrijfoefeningen,
en/of articulatieoefeningen, om de dingen beter te leren verwoorden: leesoefeningen, lettergrepen uitspreken...

Specifieke technieken voor parkinsonpatiënten

Er bestaan logopedietechnieken die speciaal ontwikkeld zijn om de articulatie- en stemstoornissen van parkinsonpatiënten te behandelen. Onder meer zeer intensieve reëducatie, met repetitieve oefeningen die gericht zijn op stemintensiteit (herhaling van zeer luid uitgesproken klanken, lettergrepen, woorden en zinnen, conversaties...). Het repetitieve aspect is daarbij belangrijk, want het gaat om automatismen die de patiënt is kwijtgeraakt en die hij opnieuw moet aankweken.

Logopedie: bemoedigende resultaten

Dankzij die verschillende oefeningen slagen patiënten er vaak in om weer functioneler te communiceren in hun dagelijks leven. Toch gaan slechts weinig patiënten op consult bij een logopedist(e), omdat ze niet weten dat hun spraakstoornissen verband houden met de ziekte van Parkinson. Deze stoornissen ontstaan trouwens pas geleidelijk, in alle ziektestadia. Het is dus essentieel om ze zo vroeg mogelijk te behandelen.


P
arkinson: het nut van ergotherapie (BRON: MEDIPEDIA)

Hoe verder de ziekte van Parkinson evolueert, hoe moeilijker de kleine dagelijkse handelingen worden. Gelukkig kan ergotherapie het leven van de patiënt gemakkelijker maken.

Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson

Een ziekenhuisopname is voor iemand met parkinson vaak de gelegenheid om een ergotherapeut te zien. Dankzij ergotherapie leert de patiënt om te gaan met zijn praktische problemen: in en uit bad stappen, zijn hemd dichtknopen, een steak in stukjes snijden. Kortom, het soort handelingen dat steeds moeilijker wordt naargelang de ziekte van Parkinson evolueert.

Fase 1: Een balans opstellen

De ergotherapeut spoort de dagelijkse problemen op die iemand met parkinson ondervindt. Om dat te kunnen, ondervraagt hij niet alleen de patiënt zelf, maar ook de mensen in zijn naaste omgeving. Hij observeert ook hoe de patiënt eet, zich wast, de trappen neemt enz. Op verzoek sturen sommige ziekenhuizen en ziekenfondsen een ergotherapeut aan huis. Zo kan hij bepaalde aanpassingen aanraden om het dagelijkse leven te vergemakkelijken.

Fase 2: Praktische oplossingen zoeken

Het werk van de ergotherapeut stoelt op twee pijlers:

de revalidatie van de patiënt
de aanpassing van zijn omgeving.
De revalidatiesessies leren de patiënt de juiste handelingen aan. Bijvoorbeeld gemakkelijker een broek aantrekken of uit bed stappen zonder te vallen of zonder risico op een plotse bloeddrukdaling. Verder leert de patiënt een aantal handige voorwerpen te gebruiken: een knopenhaak om in een oogwenk zijn hemd dicht te knopen, of bestek met een breed antisliphandvat om vlotter te kunnen eten.

Fase 3: De woning van de patiënt aanpassen

Tot slot denkt de ergotherapeut na over middelen om de woning van de patiënt aan te passen. Zo kan hij die beter toegankelijk maken en vooral ongevallen vermijden. Soms volstaan kleine veranderingen om een val te voorkomen: tapijten wegnemen, vasttapijt stevig vastzetten, steunstangen plaatsen in het toilet en de badkamer enz. Als het budget van de patiënt het toelaat, kan de ergotherapeut meer ingrijpende veranderingen overwegen. Hij kan bijvoorbeeld een instapbad met deur laten installeren of een liftstoel om trappen te vermijden. Als dat laatste te duur is, en de toegang tot de bovenverdieping echt te gevaarlijk is, kan de benedenverdieping volledig opnieuw worden ingericht. Die zal dan als permanente leefruimte van de patiënt dienen. Ook hier kan de ergotherapeut nuttige tips geven om die ruimte zo praktisch en aangenaam mogelijk te maken.
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie