Lettergrootte:

WWelke steun krijg je van de overheid voor het aanpassen van je woning?

Wonen

Met een lichte handicap kan je de woning die je bezit of huurt, nog gemakkelijk bewonen. Bij toename van de handicap kunnen kleine aanpassingen voldoende zijn. Grote aanpassingen kunnen zich na verloop van tijd misschien opdringen. 

Het veranderen of herinrichten van een woning doet men niet graag. De met veel liefde en zorg ingerichte kamers ombouwen tot aangepaste woonvertrekken vraagt een inspanning. Toch moet men deze stap durven zetten, 

de psychologische weerstand trachten te overwinnen en de woning aanpassen of eventueel verhuizen naar een andere woning.Het is geruststellend voor alle gezinsleden dat men bij een eventuele toename van de handicap voorbereid is op aangepast wonen.


​Indien je deskundig, technisch advies wenst, kan je best beroep doen op een ergotherapeut. Deze overlegt met jou over een zo optimaal mogelijke uitvoering van de aanpassingen. 
Concreet kan je hiervoor terecht bij de VZW "BLIJF ACTIEF  WONEN", deze vzw begeleidt je van begin tot einde:
• in kaart brengen van de zorgbehoefte
• voorstellen van mogelijke oplossingen
• zoeken van geschikte aannemers
• opvolgen van de werkzaamheden tot aan de oplevering
Meer info over  deze vzw vind je  hier of op hun website : www.blijfactiefwonen.be
Interessant detail: kostprijs voor de patiënt = 0,0 Euro.



Daarnaast kan je bij Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een tegemoetkoming krijgen voor een hele reeks kleine en grote aanpassingen aan de woning of hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor steunbaren, tweede trapleuning, automatische garagepoortopener, douchestoel, liften, e.d.

Voor meer informatie kan u zich richten tot Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 11
E-mail: informatie@vaph.be
website www.vaph.be
In elke provincie is een afdeling van het VAPH.




Nieuwe website van het Kenniscentrum Hulpmiddelen

Het KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) heeft een nieuwe website: http://www.hulpmiddeleninfo.be. Op deze nieuwe site vind je de vertrouwde keuzewijzers, hulpmiddelenflashes en info's in een nieuw kleedje. De vormen en kleuren van de publicaties zijn veranderd, de inhoud is gebleven. Je vindt er ook het opleidingsaanbod van het KOC en de slides van hun presentaties.

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie