Vanaf fase 5 is de persoon met parkinson ook voor de dagdagelijkse activiteiten afhankelijk en zorgbehoevend. Het grootste deel van de dag wordt doorgebracht in de zetel, de rolstoel of in bed. De parkinsonsymptomen reageren steeds moeilijker op medicatie en de mobiele momenten nemen af, terwijl houdings- en evenwichtsstoornissen op de voorgrond treden.

In deze fase van de ziekte komt de focus dus op comfortzorg te liggen, eerder dan op revalideren. Structurele en organisatorische aanpassingen in de thuissituatie zijn nu echt noodzakelijk.

Klachten en symptomen in de vijfde fase

De mentale achteruitgang zet zich door. Episodes van wisselende cognitieve mogelijkheden vertroebelen de interpretatie van de realiteit en de verwarring slaat toe. Dit kan leiden tot hallucinaties, achterdochtigheid en prikkelbaarheid. De alertheid neemt af en de persoon met de ziekte van Parkinson valt overdag steeds vaker in slaap.

Behandeling in de vijfde fase

De behandeling in de vijfde fase van de ziekte van Parkinson focust nog meer op comfortzorg in vergelijking met de eerdere fases. Revalideren blijft belangrijk, maar komt toch wat op de achtergrond te staan. Structurele en organisatorische aanpassingen in de thuissituatie zijn in deze fase noodzakelijk.

Een paar tips

In deze fase worden verdraagzaamheid, liefde en intens genieten van de mooie momenten meer concrete begrippen. Leef in het nu, reken niet af met gisteren en maak je geen zorgen om morgen. Of toch niet al te veel.

Over de andere fasen

Fase 1 of unilaterale fase

De symptomen situeren zich aan één zijde van het lichaam.

Fase 2 of bilaterale fase

De symptomen situeren zich aan beide zijden van het lichaam.

Fase 3 of evenwichtsfase

Er treden evenwichtsproblemen op, maar de patiënt kan nog zelfstandig functioneren.

Fase 4 of afhankelijkheidsfase

De persoon met parkinson heeft dagelijks hulp nodig om te functioneren.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht of bel het secretariaat
op het nummer 0478 96 16 80.